کسب جواز داوری تیراندازی با کمان توسط چهار داور استان فارسی
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
شکست دختران هندبالیست فیروزآباد در دور رفت مرحله دوم
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱