در گفت و گوی ورزش پارس و بانوی تکواندو کار شیرازی مطرح شد؛ به دنبال توسعه ورزش در زادگاه خود هستم
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
در چارچوب رقابت های باشگاهی آسیا؛ هندبالیست های شهید شاملی حریفان خود را شناختند
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲