لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=5888

QR: در گفت و گوی ورزش پارس و بانوی تکواندو کار شیرازی مطرح شد؛ به دنبال توسعه ورزش در زادگاه خود هستم