معاون سیمای مرکز فارس عذرخواهی کرد
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
شائبه فشار جریان‌های مسموم برای تایید صلاحیت افراد مسئله‌دار در استان فارس
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱