دانشگاه شیراز در جمع ۵ دانشگاه جامع کشور
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
نماینده شیراز و زرقان به رئیس جمهور تذکر داد+ جزییات
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱