بانوی پاراتکواندوکار شیرازی همچنان در صدر رنکینگ جهانی
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
آغاز فعالیت های رشته های انفرادی در شهرستان های وضعیت سفید
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵