تبیین جایگاه علامه سیدعلیخان مدنی شیرازی توسط تولیت شاهچراغ (ع)+ جزییات
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
راهکار استاندار فارس برای کاهش تعداد بیماران بیمارستان های نمازی و شهید فقیهی چه بود؟
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶