عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: در ماه رمضان، ورزش را از برنامه روزانه خود حذف نکنید
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
در گفت و گوی ورزش پارس و بانوی تکواندو کار شیرازی مطرح شد؛ به دنبال توسعه ورزش در زادگاه خود هستم
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸