زهرا شاهسونی با اقتدار بر سکوی نخست مسابقات کشوری کاراته ایستاد
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
آغاز ثبت نام و پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی استان فارس
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷