تعامل سازمان های ورزشی و غیر ورزشی به موفقیت تیم های حرفه ای کمک میکند/ برای خصوصی سازی حمایت همه جانبه راهگشا است
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
تأثیر ورزش بر سلامتی در دوران کرونا و قرنطینه/بهترین راهکار برای مبارزه با بیماری های قلبی و عروقی در ایام قرنطینه
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵