معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس: ورزش باید در سبد خانوار قرار بگیرد
۱۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
ثبت دو رکورد ملی در فدراسیون ورزش های همگانی توسط ورزشکاران شیرازی
۱۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰