بوکسور کازرونی قهرمان جهان شد
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
فوتسال آقایان فارس با جام خوشه چین خداحافظی کرد
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۱