هیئت ورزش های همگانی و ووشو استان فارس تفاهم نامه امضا می کنند
۲۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
تامین اجتماعی فارس فاتح مسابقات تنیس روی میز شد
۲۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۰