لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=1768

QR: ملی پوشان شیرازی تیم کشتی فرنگی ایران در میان استقبال ورزش دوستان فارسی به شیراز بازگشتند.