پیش بینی طرح های تشویقی برای بافت فرسوده شهرداری منطقه چهار شیراز
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
نصب ۴ هزار کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی فارس/ جلوگیری از برداشت های غیرمجاز با جدیت ادامه می یابد
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹