پیشنهاد استاندار فارس برای راه اندازی خط تولید موتورهای برقی در استان
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
رسالت فراموش شده روابط عمومی  ها
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷