تیم حسنی شیراز نماینده فارس در لیگ اسکواش آقایان کشور
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
هفتمین دوره از رقابت های شطرنج لیگ استان فارس با معرفی تیم های برتر به ایستگاه پایانی رسید
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴