کاراته کای فارس در اردوی تیم منتخب دختران
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
مقام اول تیمی کمانداران جهرمی در مسابقات آزاد تیمی فارس
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۷