دختر ورزشکار نی ریزی در سکوی نخست مسابقات کاراته کشور/شاهسونی هفتمین مدال را بر گردن آویخت
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
نماینده کدام حوزه انتخابیه فارس کاندیدای انتخابات نشد؟
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳