امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
مهدی ترکی
“مهدی ترکی” دستیار استاندار فارس در امر مردمی سازی دولت شد
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حافظیه در صدر پربازدید های نوروز فارس
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۹