آغاز جشنواره ورزش همگانی دانشگاه علمی و کابردی استان فارس
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
نگاه ویژه استاندار عامل مهم توسعه ورزش در فارس است
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷