آغاز جشنواره ورزش همگانی دانشگاه علمی و کابردی استان فارس
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
آغاز مسابقات فوتسال وزارت کشور در شیراز
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱