تسهیل مسیر اشتغال جوانان با اجرای طرح منش
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
تشکیل کمیته ورزش آتش نشانان هیئت ورزش های همگانی استان فارس/ آتش نشانان در لیگ تندرستی شرکت می کنند
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹