استمرار اجرای پویش هر روز یک زباله از روی زمین بر می داریم در شیراز
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
تجلیل کانون خادمیاران ورزشی از سمیرا ارم طلایه دار رشته تیر اندازی
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲