حضور شرکت برق شیراز با ۵ محصول فناورانه در جشنواره فن بازار برق تهران
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
استاندار فارس پای صحبت دانشجویان نشست
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷