نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه های شیراز با سخنگوی دولت
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
آباده( شهر جهانی منبت) به استقبال بهارمی رود
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳