“من هم روزی عزیز کسی بودم” وارد بازار کتاب شیراز شد
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
تقدیر اتحادیه بین المللی مبارزه با صرع (ILAE) از عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹