بسکتبال
پایان مسابقات بسکتبال نوجوانان فارس
۱۷:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۷
تمرین متشرک بانوان ساندا کار فراشبند وکازرون در شهرستان کازرون برگزار گردید
۱۷:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۷