رئیس دانشگاه پیام نور: تمرکز بر رشته های مهارتی در اولویت است
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
کارایی روابط عمومی ها مورد توجه قرار گیرد
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۸