اختصاص ۱۵میلیارد تومان برای توسعه و تکمیل زیرساخت ها در شهرک صنعتی قیروکارزین
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
برگزاری کارگاه آموزشی خودباوری و اعتماد به نفس در دبیرستان بدیعی لامرد/ تاکید بر تقویت امید به آینده در دانش آموزان
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹