سه مدال برنز در جشنواره استعدادیابی کشتی فرنگی استان فارس
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه تماشا
صفحه ورزشی روزنامه تماشا ۱۹ مردادماه ۹۸
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹