نشست روسای هیات پزشکی ورزشی و ورزش های همگانی فارس برگزار شد
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جعفری
تشویق شهروندان به ورزش اولویت برنامه های فرهنگی شهرداری شیراز است
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱