لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=8821

QR: گزینش معلمان هم در بدو ورود به نظام آموزشی و هم در حین خدمت باشد