سازمان بسیج علمی فارس حامی مادی و معنوی واحد‌های فناور
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
آیت الله ایمانی
یادی از آیت الله ایمانی چهره نامدار علم و فقاهت کازرون
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶