مسکویی از برگزاری یادواره شهدای ورزشکار خبر داد/ مشارکت خیرین ورزشکار در نذر رهایی
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
دکه مطبوعات ورزشی شیراز/
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵