۲ طرح درمانی با مشارکت خیران در بیمارستان فقیهی شیراز افتتاح شد
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
زمین چمن ۴۲ مدرسه استان فارس افتتاح شد
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۲