تعطیلی باشگاه های ورزشی تا آخر هفته جاری
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
عدم حمایت قوی خیرین از ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا/ افتخارات ملی و برون مرزی این ورزشکاران چشمگیر است
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰