امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
سرپرست هیات تیراندازی با کمان منصوب شد
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
چهار تنیسور از استان فارس در انتخابی تیم ملی
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱