سرپرست هیات تیراندازی با کمان منصوب شد
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
حضور پرشور جامعه ورزش در انتخابات
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱