تنیسور شیرازی در مسابقات انتخابی تیم ملی
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱.۵ برابر تاریخ ورزش فارس فضای ورزشی ساخته شده است
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵