اولین میزبانی نی ریز در مسابقات ددلیفت فارس
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
هیئت شطرنج استان فارس دوره مربیگری درجه ۳ برگزار می کند
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰