دختران فوتبالیست شیرازی روی نوار ناکامی
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
مسابقات تنیس روی میز استان آغاز شد
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵