احمدرضا دستغیب گزینه اول کمیسیون برنامه و بودجه برای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
رای اعتماد مجلس به دستغیب برای ریاست ساختمان شیشه‌ای دیوان محاسبات
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳