طرح استعدادیابی شنا، شیرجه در شیراز برگزار می شود
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
اعزام دختران استان جهت شرکت در مسابقات شنای استان های جنوب کشور
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲