چهار هندبالیست نوجوان فارس در اردوی تیم ملی
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
سرمربی تیم پارس آرا؛ حق ما برد بود/ از موقعیت های خود به خوبی استفاده نکردیم
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰