المپیک ۲۰۲۰ توکیو در انتظار تصمیم گیری نهایی
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
المپیک ۲۰۲۰ توکیو به تعویق افتاد
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۴