توقف سپاهان برابر ایمان سبز شیراز/ فینال گروه جنوب در اصفهان با تساوی به پایان رسید
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
چهار نوجوان هندبالیست فارس در اردوی تیم ملی
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳