دلخانی مدال برنز مسابقات آسیایی را به گردن آویخت
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
برد خانگی دختران والیبالیست فارس
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰