مدیرکل ورزش و جوانان فارس: فقر سرانه ورزش شیراز نگران کننده است
۱۷:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
برگزاری طرح نشاط و تندرستی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی اقلید
۱۷:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸