دو بانوی نوجوان بسکتبالیست فارس در اردوی تیم ملی
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
تعامل سازمان های ورزشی و غیر ورزشی به موفقیت تیم های حرفه ای کمک میکند/ برای خصوصی سازی حمایت همه جانبه راهگشا است
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵