نایب قهرمانی تیم پاراوزنه برداری فارس در رقابت های قهرمانی کشور
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
گردهمایی ورزش قلم تندرستی در شیراز برگزار می شود
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰