برای نخستین بار؛ تدریس کلاس های ارتقاء داوری کاراته توسط مدرسین شیرازی
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
اولین آکادمی رسمی هاکی کشور در جهرم افتتاح شد
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲